Test Corona Direct Support Desk

Klanten: 
Maak een ticket aan om een incident,  storing of klacht te melden of om nieuwe of afgesproken diensten aan te vragen, te wijzigen of te beeindigen.

Medewerkers: 
Maak een ticket aan om een incident, storing of klacht te melden of om nieuwe of bestaande services om je werkzaamheden goed en efficient te kunnen uitvoeren aan te vragen, te wijzigen of te beeindigen. 

Bij levensbedreigende situaties: bel 112
Bij spoed: bel Test Corona Direct Helpdesk (+31 35 7606035)

Status websites: status.testcoronadirect.nl/